SRPSKO NASLEĐE
   ISTORIJSKE SVESKE
   BROJ 3MART 1998.
SRPSKO NASLEDJE

PAŠIĆ u ANEGDOTAMA

Kako je list "Balkan" pisao o Predsedniku vlade, pozivajući se na "osećaj za satiru", u nadi da će skupljene (a možda i izmišljene?) anegdote o Predsedniku biti čitaocima "lake i prijatne", jer Predsednik u javni život "unosi jedan osobit humor".

U Sporu dva radikalska prvaka trebalo je da presudi Nikola Pašić. Primi prvoga, sasluša ga pažljivo, i kaže mu:

- U pravu ste, gospodine!

Primi drugoga, sasluša i njega pažljivo, pa mu kaže:

- U pravu ste, gospodine!

Sekretar koji je tu bio prisutan, ne izdrža:

- Ali, gospodine predsedniče, kako ste mogli jednom da kažete kako je u pravu, i drugom da kažete kako je u pravu? To nemas misla!

A Pašić, kažu, pogladio je bradu:

- Momče, i ti si u pravu!

Bilo kako bilo, niko se na političkoj sceni nije održao tako dugo kao Baja - a malo koji političar se svojim zanatom("politika je kurva", kaže stara srpska izreka) bavio u tako komplikovanim vremenima, uz tako mnogo političkih neprijatelja i - sa tako malo javno izrečenih reči.

Pašićeva ćutanja bila su rečitija od brilijantnih, zapaljivih i bombastih govora onih koji su imali potrebu koju, izgleda, Pašić nije imao - da zasenjuje prostotu.

"Zna Baja šta radi", govorile su njegove pristalice, čak i kad Baja nit zna, nit šta radi.

"Baja jedno kaže, drugo misli, a treće uradi!", gunđali su oni koji nikako nisu uspevali da ga isteraju na čistinu.

A njegova uzrečica:"Može da bidne, ne mora da znači", i dan-danas može se čuti u srpskim kafanama, kao svojevrsna interpretacija Ajnštajnovih teorija o relativitetu, primenjenih na stvari obične i svakodnevne.

Najzad, ne treba zaboraviti da je Nikola Pašić poslužio kao model Radoju Domanoviću, za jednu od najbrilijantnijih pripovedaka srpske književnosti -"Vođu", u kojoj narod ide za"mudrim" starcem koji ćuti, sve dok, popadali na dno ponora, ne otkriju da je vođa slep!

A jedna anegdota iz Niša - gde je Pašić primio nekog francuskog novinara, ispričavši mu stvari koje su mirisale na evropski politički skandal - kaže kako je, upitan, uzgred, za kraj, o ličnim i porodičnim stvarima, Baja, mrtav hladan, rekao pogrešno ime svoje supruge. A na čuđenje prisutnih, kad su novinara ispratili, mirno objasnio:

- Pa, kad sutra izbije skandal, ja ću da kažem kako je štampa sve izmislila - evo, novinar ne zna ni kako mi se žena zove!

Ovom prilikom prenosimo nekoliko lepo ilustrovanih anegdota iz lista"Balkan", koje je skupio i pribeležio, autor već poznat našim čitaocima - Nikac od Rovina, jedan od saradnika Branislava Nušića. NJegovom satiričnom peru, koje je tako lepo"šiljio" na zapisnicima iz crnogorskog parlamenta, nije izmakao ni Pašić, naročito njegova poznata osobina da, kao čovek sa juga, Pašić nikad nije naučio baš pravilno da govori književni srpski, i druga - da retko i teško pamti imena, i treća da vrlo često, rasejan, ne sluša ljude šta mu govore, a ne retko govori šta bilo, kao onaj Indijanac iz jednog kultnog filma, koji se zove Niko, zato što"govori mnogo, ali ništa ne kaže".

Šta je Pašić rekao, kad je u"Balkanu" video ove, zlobom začinjene"humore i sprdnje" čiji je bio glavni junak - ne znamo. Ali, možemo da pretpostavimo da bi rečenicu počeo, kao obično:

- Ovaj... znaš... jeste...


Pašić i pok. kralj Petar

IZLAZ NA KOJI SE NE IZLAZI

Čini mi se da je to bilo neđe u 1905. godini. Bila ministarska kriza i Kralj bio poverio sastav kabineta Pašiću. Posle dugog konferisanja sa političkim prvacima, došao Pašić da Kralju referiše o situaciji.

- Kakva je situacija, gospodine Pašiću? upita ga Kralj Petar.
- Ovaj... onaj... Veličanstvo... situacija je poteška i vlada ne može da bidne... ovaj... nego moramo ići u izbore na narod - odgovori Pašić.
- Ama zar opet izbori, ako Boga!? Zar nema drugog izlaza? - reče kralj Petar koji nije voleo česte izbore.
- Ovaj... Veličanstvo, jeste.. znaš... ima izlaz, ali neće da izađemo - odgovori Pašić.


Pašić i novinar Barbi

TAČNO IZMEĐU 8 I 12

Susreo se Pašić sa dopisnikom pariskog "Žurnala", novinarom Barbijem, i zdravili se.

- Molim Vas, gospodine ministre, ja bih želeo da govorim Vama o jednoj hitnoj stvari! Molim Vas, kad mogu doći k Vama? upita g. Barbi.

Pašić se malo zamisli i posle nekoliko trenutaka reče:

- Ovaj... jeste onaj... znate najbolje dođite sutra! -
- U koliko sati? - upita Barbi.
- Ovaj... najbolje dođite, tako, znate... dakle, ali samo tačno najbolje između 8 i 12 na podne! - odgovori Pašić.


Pašić i Milan Rakić

U POLITIKUNEMA PEVANJE

Kada je pesnik Milan Rakić prvi put stupio u diplomaciju, otišao je i predstavio se Pašiću.

- Ovaj... znaš onaj... ja sam čuo da ti pevaš pesme u pevanje, ali jeste onaj... u spoljnu politiku nema pevanje... nego ima da čuvaš sve u državnu tajnu, kao što devojka ima da čuva... ovaj...pre nego što se uda onaj... odgovori mu Pašić.


Pašić i nekoliko hoya

NAŠI NOVI POPOVI

Odmah po osvojenju Skoplja ušao u varoš i Pašić. Ulicama veliki vrvež svetine. Pašić se desio u jednoj ogromnoj gomili naroda. U blizini njegovoj stoje desetak hoya i Pašić hoće da razgovara sa njima. U tom času prilazi jedan njegov sekretar i nešto mu šapće na uho.

- Ovaj... dobro, sad ću ja doći, samo da se pitam sa ovim našim novim sugrađanskim popovima! - reče Pašić pokazujući na hodže.


Pašić o popu N. Jovićeviću

DO 101 I NAZAD

Najčestitije ime srpskog nacionalnog radnika u Makedoniji, bilo je i ostaće ime slavnog popa Nikole J. Jovićevića - Crnogorca.

Godine 1901. turski sud osudi popa Nikolu na 101 godinu robije i sprovede ga u Aziju.

Kada je za to saznao pok. Sveta Simić kao šef naše propagande u Makedoniji, ode kod Pašića i saopšti mu:

- Gospodine Pašiću, dobio sam izveštaj da je turski sud osudio na 101 godinu robije našeg zaslužnog borca popa Nikolu Jovićevića.
- Ovaj, kako? - zar 101 godinu?! - upita Pašić čudeći se!...
- Jest! - Odgovori Simić.
- E, ovaj... znaš, onaj... to je mnogo, nego ovaj, gledaćemo da on nešto sve ne izdrži! - reče Pašić.


Pašić i Bora Prodanović

A TI NISI ONAJ ŠTO JE POGINUO

I Bora Prodanović pošao jednoga dana da moli Pašića da bi dobio malo zaposlice.

- Ovaj... kako se ti zoveš? -Eupita ga Pašić.
- Ja sam Bora Prodanović! - odgovori on.
- A... ovaj ti si Jašin, je li? - upita ga Pašić.
- Jesam! - odgovori Bora.
Pašić malko zastade pa će opet:
- A ti nisi onaj što si poginuo!...
- Nisam ja poginuo još ni jednom! odgovori mu Bora.
- A... jeste, ti si još mlad... ima vreme i za tebe i moga Radu... vi ste dobra deca! - reče Pašić.


Pašić o Brani Nušiću

KONJ NA SOKRATU, PISAC NA KONJU

Za vreme aneksije Bosne i Hercegovine, Brana Nušić bio je na poznatim demonstracijama, pa u oduševljenju jašući na konju, utera ga u Ministarstvo spoljnih poslova.

Istoga dana, pred veče, poseti Pašića dr Mika Popović, ispriča mu tok demonstracija i reče:

- Ovo je, gospodine Pašiću, prilično neozbiljno.. eto, molim vas, Brana Nušić na konju uleteo u Ministarstvo spoljnih poslova.
- Ovaj... zar na gornji sprat!? - upita Pašić začuđeno.
- Jeste, molim Vas! - opet potvrdi dr Mika.
- Ovaj... znaš.. ja sam znao da on dobro piše knjige, ali ovaj... može da jaše konja, to nisam znao...


Pašić u uniformi

TI LI SI, JA LI SAM

Početkom Balkanskog rata i Pašić obukao vojničku uniformu i postavio šajkaču. Izgledao je vrlo lepo.

U Skoplju pred crkvom Svetoga Spasa, susreće Pašić Velizara Jankovića i pita ga:

- Ovaj... ti li si, deme?
- Ja sam! - odgovori Velizar.
- Ovaj... jeste, znaš... ja obukao uniformu, pa ne mogu da te poznam! reče mu Pašić.


Pašić o eksploziji u Bitolju

POGINULIMA DA SE POMOGNE

Načelnik Ministarstva inostranih dela dr Miroslav Jovanović ulazi kod Pašića i saopštava mu:

- Gospodine predsedniče, sada baš stiže vest da se dogodila užasna nesreća!... tamo je upaljena municija... eksplozija je užasna... šteta ogromna, a i žrtava ima mnogo!...
- E, ovaj... znaš nije dobro... nego, ovaj... znaš, naredite da bega od eksploziju daleko, pa ćemo posle videti ko je poginuo pa da mu se pomogne! - odgovori Pašić.


Pašić i Mitropolit Dimitrije

ZDRAVLJE VLADIKINE SUPRUGE

Bio došao Mitropolit Dimitrije u Dvor da Nj. V. Kralju čestita Novu godinu. Malo zatim došao i Pašić, pa videći mitropolita skide cilinder, priđe mu sa osmehom, pruži ruku i reče:

- Dobar dan, Vaše visočanstvo!... Kako je gospođa sa zdravljem? -

Mitropolit zbunjen prinadležnostima Visočanstva i Gospođe, veštački se zakašlja i bez odgovora ostavi g. Pašića.


Pašić i Laza Marković

A ŠTO TRAMVAJ DA NE SKRENE

Posle povrede koju je Pašić dobio prilikom sudara njegovog automobila sa tramvajem, došao Laza Marković da obiđe Pašića i upita ga:

- Ako Boga, gospodine predsedniče, kako se to dogodilo?... pa zar šofer nije mogao okrenuti auto na drugu stranu!?...
- Ovaj... jes' znaš... šofer je išao malo pobrzo, pa nije mogao... nego znaš, onaj... tramvajyija je trebao da okrene na drugu stranu!... odgovori Pašić.


Pašić i Marko Tripković

TI DA UVATIŠ VLADU

Na jedan dan ranije nego što je siromah Tripković prvi put, ni kriv ni dužan, obrazovao vladu, pozove ga Pašić na intiman i vrlo važni razgovor.

- Ovaj... znaš, Marko, jeste... molim te, ja sam bio u Dvoru i ovaj... znaš, ti ćeš da uvatiš vladu i tebe će da se javu svi ministri u kabinet. Ti ćeš da vladaš kao predsednik na prelazni kabinet, vamo ovaj... Marko, molim te da o tome ništa nikome ne govoriš... - reče mu Pašić.


Pašić i Kolo srp. sestara

SESTRE SU NAŠA BRAĆA

Nekolike gospođe Kola srpskih sestara došle kod Pašića da ga zamole za izvesnu pomoć u pogledu okrepljenja neke crkve u Makedoniji.

- Ovaj... jeste onaj... srpske sestre su naša braća iz humanitarnih poslova za propagandu i ovaj... onaj treba da rade solidarno, a ne da se cepaju... odgovorio je Pašić.


Pašić o smrti pok. S. Kostića

DRUŠTVU JE SVE LAKŠE

Došao Sreten Kojić kod Pašića da mu saopšti tužnu i neprijatnu, vest o smrti radikalskog prvaka Sime Kostića, advokata iz Kragujevca.

Gospodine Pašiću, sad ovog časa primih depešu iz Kragujevca... javljaju i da je umro Sima Kostić! - reče Sreten.

Ovaj... Sima umro!? ... O... ovaj... a je li umro sam? - upita Pašić.


Pašić o Stepi

NEKA BUDE PUTNIK

Posle slavne bitke na Ceru, kada je Stepu trebalo proizvesti u čin vojvode, Pašić je rekao ovo:

- Ovaj... jeste... i ja sam za to, da Stepu proizvedemo za Putnika!...


Pašić i pok. Vule Janković

NADLEŽNI RESOR

Čini mi se da je bilo baš onoga dana kada su članovi Vlade ušli u Bitolj.

Pokojni Vule bio je tada ađutant ministra vojnog Rade Vojovića. U jednom zgodnom času priđe Vule Pašiću i predstavi mu se:

- Gospodine predsedniče, dozvolite da Vam se predstavim: ja sam artiljerijski major, ađutant ministra vojnog, Vukašin Janković!
- Pa... ovaj... kaži ti to ministru vojnom! - reče mu Pašić.


Pašić i Milenko Čabrić

KAFANSKI POSLANICI

Već toliko godina Pašić nikako ne može da pogodi prof. Milenka Čabrića - ne zna: da li je Milenko poslanik, da li temelj, da li prepisač ili stenograf, da li kafeyija u bifeu!?

Jednoga dana pozove Pašić Čabrića, a ovaj: batac! pravo u predstavništvo.

- Izvol'te, gospodine predsedniče!
- Ovaj, onaj... znaš, ima ovde jedan Crnogorac iz Bosnu... čovek i siromah pa, ovaj... znaš primi ga tamo kod tebe, da bidne ili poslužitelj ili u kafanu poslanik - naredi mu Pašić.


Pašić o ćirilici i latinici

TEŠKO JE LATINICOM GOVORITI

Na jednoj radikalskoj konferenciji, na kojoj se, pored ostalih dečaka, govorilo i o tome: da li da se u novoj državnoj

zajednici uzme ćirilica ili latinica,

Pašić se izjasnio ovako:

- Ovaj... jeste znate... one su sve tri dobre i ova Ćirićeva i latinska, samo ovaj... znate... ovaj za nas stare to je malo teško da naučimo govoriti latinicom!


Pašić i Velizar

SNEŽNO PUTOVANJE

Bila zima i padao veliki sneg. Pašić bio u svome kabinetu i kroz prozor posmatrao, kako padaju krupne pahuljice snega.

U tome času ulazi k njemu Velizar, ministar privrede.

- Ovaj... dete, pada li sneg tamo u ministarstvu privrede? - upita ga Pašić.


Pašić i sin pok. Stanka

NIJE MI O TOME GOVORIO

Na nekoliko dana posle smrti radikalskog prvaka Stanka Petrovića, nađe se Pašić sa njegovim sinom Mihailom.

- Ovaj... a pokojni Stanko umre, je li! - upita Pašić.
- Jeste, gospodine Pašiću - odgovori mu Mihailo.
- Ovaj... Bog da mu oprosti... znaš... on je tu skoro bio u Beogradu, ali mi ništa o tome nije govorio!... - reče Pašić.


Pašić o kumanovskoj pobedi

STRATEŠKI GENIJE

Saopštio đeneral Bojović Pašiću, da su Turci strogo tučeni na Kumanovu i da begaju u najvećem neredu.

Pašić napravi blaženo lice i upita:

- Ovaj... pa, molim vas, gde begaju Turci sada?
- Begaju u pravcu ka Bitolju! - odgovori đeneral Bojović.
- Pa, ovaj... molim, šta će oni u Bitolj, kad vi kažete i mi u Bitolj?! - zadivljeno upita Pašić.


Pašić o pravoslavlju

SLATKO PRAVOSLAVLJE NIJE LOŠE

Naš poslanik u Pragu razgovarao sa Pašićem o velikom pokretu koji se u Čeho-Slovačkoj oseća za pravoslavljem.

- Pa ovaj... jeste... znate... nije loše biti u pravoslavlje!... Samo Vi treba to da vidite sa gospodinom patrijarhom... znate, a što se mene tiče ja ću ostati u pravoslavlje i učiniti što se može!


Pašić i Svetozar Tomić

JE LI RAVNO KULTURNO POLJE

Svetozar Tomić, profesor i bivši inspektor Ministarstva prosvete za Kosovsku oblast, došao je u Beograd i pred Kalemegdanom susreo Pašića, poklonio mu se i pored partijskih stvari prešao i na kulturno-nacionalne prilike na Kosovu, pa mu, između ostalog, rekao:

- Gospodine predsedniče, ja Vas molimda založite svoj visoki autoritet i da se u ovome kraju na kulturnom polju pokloni više pažnje!

- A ovaj... moliću je li to kulturno polje veće od Kosovskog? - upita Pašić.

 
| vrh strane | sadržaj broja |  

PRVI BROJ SRPSKOG NASLEĐA IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE NA BADNJI DAN LETA GOSPODNJEG 1998.


[ novi broj | arhiva | kontakt | promena jezika ]
webmaster@srpsko-nasledje.co.yu


Copyright © 1998. NIP „GLAS“