SRPSKO NASLEĐE
   ISTORIJSKE SVESKE
   BROJ 4APRIL 1998.
SRPSKO NASLEDJE

Šiptarski zulumi i srpska diplomatija:
Srbima na Kosovu spremala se jermenska sudbina-obruč i pokolj

PLJAČKAJU, PALE, SILUJU, POTURČAVAJU, PROTERUJU...

Piše:
Rajko
Todić

Prepiska o arbanaskim zločinima u Staroj Srbiji, ostala je kao obrazac energične diplomatske akcije matične države u korist svog naroda van granica. Akciju su vodili srpski diplomatski i državni činovnici, inače glasoviti naučnici i umetnici, poznati po svojim delima i van granica Srbije. Poređenja sa današnjim diplomatskim akcijama, sugerišu pitanje: zašto u diplomatskoj službi nemamo vrhunske intelektualce, naučnu umetničku i kulturnu elitu. Kako to da smo pre stotinak godina bili veštiji u medijskom ratu, nego danas?

Ovih dana, u izdanju Izdavačkoknjižarskog preduzeća "Nikola Pašić" iz Beograda, pojavilo se reprint izdanje knjige Prepiska o arbanaskim nasiljima u Staroj Srbiji (1898-1899). Knjigu je, na srpskom i francuskom jeziku, 1899. godine, štampalo Ministarstvo inostranih dela Kraljevine Srbije, a u njoj je objavljena prepiska o teškom položaju srpskog življa na Kosovu, između Vladana Đorđevića, predsednika srpske kraljevske vlade, Stojana Novakovića, poslanika Kraljevine Srbije u Carigradu i Tefik-paše, turskog ministra inostranih dela.

Već samom svojom pojavom, u ovo vreme ispunjeno dramatičnim kosovskim zbivanjima, Prepiska je izazvala živu pažnju javnosti. Jer, kao da se ništa nije promenilo u poslednjih sto godina; na kosovskoj sceni se, možda, odigrava poslednji čin drame, uz uplitanje zapadnih sila koje su, gluve za događaje u prošlosti, nenaklonjene srpskom narodu.

Prva srpska Bela knjiga

"Srpsko nasleđe" pita dr Đorđa Borozana iz Instituta za savremenu istoriju, pisca pogovora za reprint izdanje Prepiske, šta je prethodilo pojavi ovakve knjige? Borozan ukazuje da je prilikama u Staroj Srbiji mlada srpska država počela da posve-ćuje ozbiljniju pažnju tek posle Berlinskog kongresa, kada je Jovan Ristić, tadašnji ministar inostranih dela, došao na ideju da rusku vladu obavesti o položaju hrišćana u južnim srpskim pokrajinama. Ovaj posao, na preporuku Matije Bana, poverio je vrednom istraživaču Đorđu Popoviću Daničaru koji je sačinio poveliku zbirku dokumenata o nasilju nad srpskim narodom u Staroj Srbiji. A kada je Daničar počeo da objavljuje rezultate svojih istraživanja, poraslo je interesovanje srpske i međuna-rodne javnosti za rešenje srpskog pitanja u okvirima evropske Turske.

Da li će se ponoviti istorija i u Prištini ponovo otvarati Konzulat Srbije, kao što je to bilo početkom XX veka?

Devedesetih godina teror je dostigao vrhunac. Posle velikog pokolja Jermena u Turskoj (1895), izbila je kritska kriza i (1896/97) grčko-turski rat. U tom ratu, na poziv sultana, učestvovalo je oko 20 000 dobrovoljaca iz Severne Albanije i današnjeg Kosova. Posle rata Arbanasi nisu vratili oružje. Zahtevali su veće privilegije i na zasedanju Pećke lige (1898/99) svu oštricu usmerili su protiv Slovena. Ova, Pećka liga, po mišljenju dr Borozana, otišla je u zahtevima korak dalje od Prizrenske lige, jer je pretenzije arnautluka, pored četiri vilajeta (kosovskog, skadarskog, bitoljskog i janjinskog) proširila i na peti, solunski vilajet. Pećku ligu vodio je Mula Zeka Bumbera koji se iz Porte vratio da "sredi" kosovski vilajet. Ponašao se po starom arnautskom običaju - koliko para toliko i podrške, a plaćali su ga Turska i Austro-Ugarska.

Kada su se stekle međunarodne okolnosti, srpska vlada je napra-vila Prepisku, svoju prvu Belu knjigu o nasilju Arbanasa nad kosovskim Srbima. Knjiga je urađena u formi memoranduma Prvoj haškoj konferenciji koja je održana od maja do jula 1899. godine. Kraljevinu Srbiju je na Haškoj konferenciji trebalo da predstavlja predsednik vlade Vladan Đorđević, ali kako se Đorđević razboleo, srpsku delegaciju je vodio Čedomilj Mijato-vić, poslanik u Londonu. Na žalost, kralj Aleksandar Obre-nović odlučio je da se Prepiska ne iznosi na Haškoj konferenciji sve dok Vladan Đorđević ne ozdravi (inače, Konferencija je usvojila samo jednu odluku - o stvaranju Haškog tribunala).

Ima razloga za istraživanje, kaže dr Đorđe Borozan, zbog čega je kralj Aleksandar odlučio da međunarodnu javnost ne upozna sa sadržinom Prepiske o arbanas-kim nasiljima u Staroj Srbiji. Da li su na njega uticala obećanja Turske, pritisnute unutrašnjim nevoljama, o spremnosti da poboljša život Srba-hrišćana, ili je postupao po savetima Austro-Ugarske ili neke druge sile? U svakom slučaju, ostala je Prepiska, kao obrazac kako su to u interesu svoga naroda, i države, radili državnici koji su, pri tom, bili i poznati naučnici, glasoviti i van granica Srbije.

Neobuzdana mržnja

Zahtev Stojanu Novakoviću, srpskom poslaniku u Carigradu, da "učini korak na Porti, a ako ustreba i kod samog Sultana, da se merama stvarnog dejstva prekinu zločinački izgredi jednog neobuzdanog plemena prema našim sunarodnicima", postavio je ministar inostranih dela, Vladan Đorđević, 15. aprila 1898. godine. Mesec dana docnije, Novaković obaveštava ministra da je dan ranije Tefik-paši, turskom ministru inostranih dela, uručio notu o arbanaskim nasiljima po Staroj Srbiji.

Predsednik vlade Vladan Đorđević trebalo je da na Haškoj konferenciji iznese dokumente o zločinstvima nad Srbima na Kosovu. Kralj Milan je - još nije utvrđeno zašto - to odložio

Biranim diplomatskim jezi-kom, ali veoma precizno i oštro, Novaković je u noti naglasio da su zločini Arbanasa na Kosovu upravljeni isključivo protiv hrišćanskog stanovništva srpske narodnosti i "izgleda da im je svrha da taj narod istrebe iz tih krajeva". "... Arbanasi, dobro nao-ružani i pogotovu sigurni da neće biti kažnjeni, dali su potpunu slobodu svojim svirepim na-gonima, pošto njihovom fanatizmu i njihovoj neobuzdanoj mržnji ništa ne stoji na putu. Zločini i pljačke dešavaju se svakodnevno, a krivci ne samo da nisu kažnjeni, već ih vlasti i ne gone", piše dalje Novaković. On naglašava da "po podacima koje ima Kraljevska Vlada (Srbije) za kratko vreme od nekoliko meseci, prošloga leta i zime, izvršeno je, u sanyacima Prištevskom, Novopazarskom, Pećskom i Prizrenskom, više od četiri stotine zločina, kao što su: ubistva, paljevine, razboj-ništva, oskrvnje hramova, silovanja, otmice, pljačkanja, krađe čitavih čopora (stoke). Ovaj broj predstavlja najviše petinu onoga što se u stvari desilo, pošto se za većinu zločina i ne saznaje, jer se žrtve ili njihove porodice ne smeju ni da žale."


Konzul u Prištini, Svetislav Simić, poznat kao potonji osnivač "Srpskog književnog glasnika", izveštava Vladu kako su zulumi Arbanasa nad Srbima, slični zločinima Kurda nad Jermenima, i zahteva energičnu akciju, da se spreči takva sudbina. Preporučuje "Crnu knjigu" kojom bi se o zločinima obavestio svet, ali i - vojnu akciju. Makar upućivanje samo jedne čete "da vežba na granici". To bi "proizvelo jak utisak", jer među Arbanasima na Kosovu "vlada veliki stah od Srbije".

U prilogu note, Novaković je naveo 21 slučaj ubistava, imena ubijenih i ubica. Navedeno je, isto tako, da su Arbanasi srušili i opljačkali crkvu hočansku i opljačkali crkvu u Končulju, raovačku crkvu i manastir Sv. Trojice u okolini Prizrena. Zabeleženo je i 20 poimeničnih slučajeva silovanja i otmica srpskih devojaka, majki i supruga, i 39 slučajeva napada, pljačke i razboj-ništava. Situacija je takva, napo-minje Novaković, da je stvorena "jedna vrlo čudnovata navika u varoši Peći. Kad telal objavljuje kakav zvaničan glas narodu, on uvek završava rečima: 'Teško onome ko je hrišćanin.'"

Tefik-paša se susreo sa posla-nikom Novakovićem 15. juna. Izgovarao se zbog toga što još ništa povodom srpske note nije urađeno, a na to mu je Novaković ukazao na arbanaska nasilja koja su se u međuvremenu dogodila na srpsko-turskoj granici. Rekao je paši "kako se arbanasko junaštvo topi kao sneg čim se prava sila pokaže". Na žalost, turska vojska koja čuva granicu obično pomaže Arbanasima, a sve to izaziva uznemirenje u turskoj carevini, koje se preko srpskih begunaca širi i u Srbiju, a odatle taj glas ide dalje, u Evropu. "Sve biva", rekao je Novaković, "po nalogu iz Cari-grada i Jildiza, gde se opet pomišlja na gvozdeni musliman-ski obruč oko Srbije, kakav se nekada oko Čerkeza pravio. Da u ovome imam pravo, pomenuću Vam, Gospodine Ministre, uzgred kao dokaz, što sam neki dan čuo, kako se misli da organizuje naročiti kor vojske pod nazivom Hamidova škipetarska vojska, nalik na poznate kurdske kavaljeriske odrede. Kad se Turci razgovaraju sa Srbima, oni govore da se to sprema protiv Bugara, a kad razgovaraju sa Bugarima, oni onda, sigurno, govore da se to sprema protiv Srba."

Tefik-paša nije poricao niš-ta. Obećao je da se mora nešto preduzeti, ali je to, primetio je Novaković, "kazano običnim apatičnim tonom":

Petovekovna "sloga"

Srpski poslanik u Carigradu Stojan Novaković, 16. jula 1898. godine, uručuje drugu notu Tefik-paši, upozoravajući ga na nova nasilja Arnauta nad Srbima u kosovskom vilajetu. Novaković prilaže nove dokaze o tome da su u međuvremenu od strane Arbanasa ubijeni: Jovan Simić iz Bresije, Đorđe Ivanović iz Raniluga, Senta LJubić iz Ajnovca, Milovan Spasojević iz Jarsenovića, Arsa Petrović iz Tomajića, Ilija Novaković iz Gručareva i Đoka Virtunić iz Vičnjeva. Uz spisak ubijenih, navedena su i imena Arbanasa - ubica. U isto vreme, naveden je i 21 slučaj napada i razbojništva i šest slučajeva silovanja Srpkinja, uz obraz-loženje da kad Arbanasi otmu srpsku devojku, najpre je siluju pa je onda primoraju da pređe u muhamedansku veru, preteći smrću njoj i njenim roditeljima.

Jovan Ristić, ministar inostranih dela, na preporuku Matije Bana, skupljanje dokumentacije o zločinima na Kosovu poverio je Đorđu Popoviću Daničaru. Srbija je tada znala kako se vodi "medijski rat"

Najzad je u odgovoru Tefik-paše poslaniku Novakoviću saop-šteno "da je carskom naredbom divizijskom generalu Saadedir-paši naređeno da učini izviđaj po predmetima napada". Nova-ković je predložio da u komisiju uđe i srpski konzul Todor Stanković "sa konsultativnim glasom". Turci su, čineći se nevešti, zaobilaznim putem izbegli prisustvo srpskog predstavnika u radu komisije i Saadedin-paša je započeo istragu bez Stankovića. Paša je u Prištini boravio svega tri dana, ali nije isleđivao arnautska nasilja, već je samo prizvao nekoliko seljaka kojima nije nikakvo zlo učinjeno i koji su, zaplašeni od zaptija i arnautskih zulumćara, potpisali kako nemaju razloga da se žale.

Posle više od četiri meseca od prve srpske note, 28. septembra, Tefik-paša je odgovorio Stojanu Novakoviću. Jedan broj slučajeva je prećutao, drugi nastojao da opovrgne, da bi tako "dokazao koliko su neosnovane optužbe protiv Arnauta i muslimanskog stanovništva pograničnih sanyaka." "Ja sam uveren", zaključio je Tefik-paša, "da će Vaše Prevas-hodstvo visokom uviđavnošću i razboritošću kojom se odlikuje, priznati, da je Kralj. Vlada (Srbije) u ovoj prilici obmanuta od strane ljudi kojima je stalo da poremete odnose prijateljstva i dobrog susedstva, koji tako srećno postoje između obe zemlje, i da proizvedu neslogu između razli-čitih delova našeg stanov-ništva, koji su skoro pet vekova živeli u potpunoj slozi i koji sada ne mogu imati nikakva razloga međusobno se satirati."

Stojan Novaković, poslanik u Carigradu, turskom ministru energično je poručio: "Arbanaško junaštvo topi se kao sneg na suncu, čim se prava sila pokaže."

Stojan Novaković, 19. oktobra, upućuje i treću notu Tefik-paši. u njoj navodi novih 115 slučajeva ubistava, otmice, silovanja, poturčenja, razbojništva i palje-vina. "Što se tiče tobožnje istrage koju je vodio Saadedin-aga", pisao je Novaković, "ona je izvršena posve površno. Tako, izabrana su, kao namerno, najmanje važna nedela, i umesto da se traže krivci, postaralo se da se nađu i ispitaju samo svedoci optuženih, ne vodeći računa o tome kakve dokaze mogu podneti žalioci i njihovi svedoci." Kao primer takve "istrage" Novaković je naveo: "Mesto Đorđa Jovanovića iz sela Raniluga, koga je teško ranio neki Ramiz Sadik, podmetnuli su neko sasvim drugo lice, nekoga Jovana Đorđevića iz sela Dobročana, koji je, kada ga je Saadedin-paša zapitao, da li ga je taj Ramiz ranio, odgovorio, razume se, negativno, što je bilo dovoljno đeneralu pa da izjavi, da je optužba protiv toga Arnautina lažna." Tefik-paša je u svom narednom odgovoru na srpske note ponovo pokušao da odbrani rezultate istrage, navodeći da su "napadi koji se pripisuju Arnautima neosnovani ili uveličani, da su nedela koja čine hrišćani na štetu svojih zemljaka muslimana, mnogobrojnija od onih zbog kojih se hrišćani tuže i, što je još gore, dok muslimanski krivci vuku zaslužene kazne, dotle se hrišćani izvlače ispod suđenja, bežeći u Srbiju."

Pritisnut novim argumentima i dokazima, kao i Novakovićevom pretnjom da će svoje note predati carigradskim ambasadorima (koje je i do sada o tome obaveštavao), Tefik-paša je, tek posle nekoliko meseci, počeo da postepeno priznaje da su neki Arbanasi počinili zločine nad kosovskim Srbima.

Idu Srbi!

Veoma značajnu ulogu u pripremanju dokumentacije o arbanaškim nasiljima u kosovskom vilajetu, imao je Svetislav Simić, tadašnji srpski konzul u Priš-tini. Ovaj diplomata, publicista i nacionalni radnik, ostao je upamćen kao osnivač Srpskog književnog glasnika i autor više knjiga o Staroj Srbiji. Dobar poznavalac kosovskih prilika, Simić je, ipak, brižljivo proveravao svaki podatak iz Tefik-pašinog odbora Stojanu Novakoviću, ne bi li došao do pune istine. Na sve strane razaslao je po Kosovu pouzdane ljude sa posebnim uputstvima kako bi trebalo da svaki slučaj pažljivo ispitaju. Tako je prikup-ljena građa koja je poslužila Stojanu Novakoviću da sačini argumentovan odgovor Tefik-paši.


Stojan Novaković, u noti turskom ministru naglašava da su arbanaški zločini na Kosovu upereni protiv hrišćanskog stanovništva i da im je svrha da "istrebe taj narod iz tih krajeva". Zatim navodi brojne primere - imena i prezimena, dokumentaciju o zločinima, svedoke...

U vreme kada je nota notu stizala, 30. novembra 1898. godine, konzul Svetislav Simić uputio je pismo Vladanu Đorđeviću, ministrupredsedniku i ministru inostranih dela, u kome je dao dokumentovanu analizu položaja hrišćana u turskoj carevini (ovo pismo navedeno je u knjizi Branka Peruničića Pisma srpskih konzula iz Prištine 1890-1900). Simić je predsedniku ukazao na sličnost između zuluma Kurda prema Jermenima i zuluma Arbanasa prema Srbima. Na izvestan način, Simić se može smatrati i tvorcem ideje o nastanku Prepiske. On je, naime, u istom pismu Vladanu Đorđeviću predložio da se "pred evropski svet" iziđe sa Crnom knjigom o arabanaškim zločinima na Kosovu. U ovom poslu, poručio je Simić, ne bi trebalo gubiti nadu. Jer, i sami Turci kao da predosećaju da ovakvo stanje na Kosovu ne vodi dobru...

"Meni sad nije čudno", piše Simić, "što je pojava jedne naše čete, koja je izašla bila na gra-nicu da se vežba, proizvela onako silan utisak, čak i u Stambolu, a ne samo ovde, gde je sve skočilo zaprepašćeno uzvikom 'Idu Srbi'. Sećate se da je i vas Sultan iz kreveta digao poručujući vam da mu dođete u dvor... Mene je, gospodine mini-stre, iznenadilo kad sam video kakav je ovde strah od Srbije. Time se treba koristiti i ja dr-žim da je za to vrlo podesan način, koji sam vam predložio: pomoću njega držimo pitanje otvoreno, stičemo simpatije celoga sveta, hrabrimo naše nadom, a plašimo Turke uverenjem da se Srbija sprema."


Luka Marinković: BEŽATI U SRBIJU

Za prvog srpskog konzula u Prištini postavljen je Luka Marinković. Turci i Arbanasi dočekali su na nož ovu srpsku ustanovu. Pokušali su da zapale konzulat, a konzul Luka Marinković, već 1890. godine, ubijen je na ulici ispred samog konzulata. (Početkom dvadesetog veka isto tako neprijateljski dočekan je u Mitrovici ruski konzul G. S. Šćerbin. Ubili su ga Arbanasi 1903. godine).

Konzul Luka Marinković, već u prvim izveštajima (navedenim u knjizi Branka Peruničića Pisma srpskih konzula iz Prištine, 1890-1900) uočio je nedoslednu, podmitljivu taktiku turskih vlasti: kad žandarmi uhapse nasilnike, viši činovnici ih puštaju na slobodu.

U izveštaju đeneralu Savi Grujiću, ministru predsedniku i ministru inostranih dela, 2. maja 1890. godine, konzul Marinković je zabeležio jedan karakterističan slučaj progona:

"Josif Đurđević, starac, seljak iz Pirane, sela dva časa od Prizrena, predstavi se sa četrnaestogodišnjom devojčicom Lenkom Konsulatu i izjavi da bega u Srbiju da spase devojče od arnautske obesti jer je oće da poturče. Pre tri godine, reče, oteli su mi Arnauti stariju kćer Cvetu, koja je od muke i presvisla, pa mi sada ištu Lenku. Nemogući odoljeti prevelikoj tuzi i patnjama koje pretrpih od Arnauta begam u Srbiju sa ovim devojčetom a ženu Agniju ostavi(h) u Prizrenu, jer je stara pa ne može da bega. Istina i devojče je malo pa ne može da ide, pa ne znam šta da radim, i molim Konsulat za pomoć novčanu, jer leba nismo jeli a u putu noćili smo na poljani. Idem, reče Josif, u Srbiju i to u Prokuplje, gdi su mi dva sina Cvetko i Kosta prošle godine od arnautskog nasilja izbegli..."


PISMA SRPSKIH KONZULA

Povodom obeležavanja petostogodišnjice kosovske bitke, 1889. godine, vlada Kraljevine Srbije odlučila je da u evropskom delu Turske ustanovi nekoliko svojih konzulata. Zahvaljujući konzulatu u Prištini, Srbija i šira javnost, po prvi put su sistematski obaveštavani o nasilju Arbanasa nad hrišćanima, srpskim življem na Kosovu. Do oslobođenja Kosova, 1912. godine, srpski poslanici u Prištini su bili: Luka Marinković, Branisalv Nušić, Todor Stanković, Svetislav Simić, Miroslav Spalajković, Milan Pećanac i Milan Rakić. NJihova pisma, izveštaji, beleške i putopisi, poslužili su kao dragocena dokuemntacija vladi Srbije za širenje istine o teškom položaju Srba u Turskoj. Izveštaji izuzetno aktivnog i sistematičnog konzula Svetislava Simića korišćeni su kao osnovna argumentacija Ministarstva inostranih dela za knjigu Prepiska o arbanaskim nasiljima u Staroj Srbiji (1898-1899).


Todor Stanković: NEMA CRKVE SAMODREŽE

Vicekonzul Todor Stanković uputio, 8. septembra 1891. godine, ministru inostranih dela M. Kr. Đorđeviću, izveštaj sa putovanja po Kosovu. Navodeći kako je posetio Samodrežu, selo oko pet kilometara udaljeno od glavnog puta Priština-Vučitrn, Stanković je zabeležio.

"... Kad smo tamo stigli, nađosmo tamo sve same Arnaute, a nigde ni jednog Srbina. Na pitanje, ima li u ovom selu koja srpska kuća, odgovoriše Arnauti da ima samo četiri srpske kuće.

Naredih jednom zaptiji-žandarmu - da pozove jednog domaćina od one četiri srpske kuće da mi pokaže mesto crkve Samodreže. Ode žandarm i kroz nekoliko minuta dođe sa Živom Lazarevićem, Srbinom iz istog sela, kome beše kuća na kraju sela.

Živa, čovek oko 50-60 godina starosti, u odelu poderanom i sastavljenoms ve od samih krpa, koje se drže na po jednom končiću, priđe k meni i pošto se pozdravismo pitah ga ovim rečima: 'Jeli, brate gde je crkva Samodreža?' 'E moj gospodine, nema crkve Samodreže, ona je negda postojala a sada je od nje načinjena vodenica, no 'ajde da ti je pokažem,' odgovori Živa.

Idući tako putem na crkvi Samodreži, polagano pitah Živu ovim rečima: 'Kako živite ovde među ovim Arnautima?' 'Samo što smo živi, ali ovakog života bolje da ga nije', odgovori Živa.

Tako u razgovoru sa Živom dođosmo do čuvene crkve Samodreže, od koje se sada drži samo još jedan zid u debljini jedan i po a u visini samo jedan metar, preko koga teče voda u vodenici, koja je napravljena od kamena iste crkve a ispod same crkve.

Svuda po selu rasejano je tesano kamenje sa crkve Samodreže i nema onde arnautske kuće koja nije podzidana kamenom skinutog sa crkve Samodreže.
Pored crkvenog zida prokopala je voda jednu jarugu u dužini 35 a u dubini dva i po metra, u kojoj se na jedan i po do dva i po metara u zemlji, na desnoj obali iste jaruge, vidi vrlo mnogo kostiju odraslih ljudi, a ni jedne dečije. Kosti ove po9kazuju da nije svaki grob zaseban, jer se kostiju od više ljudi nalazi na jednom mestu. A preko tih grobova poređano je tesano kamenje, i po svoj prilici, grobovi se prostiru još dalje preko kojih su sada zasejane njive.

Ja kao nasigurno držim da su onde zakopani srpski junaci koji su u Kosovskoj borbi izginuli..."


Branislav Nušić: SVAKODNEVNI ZULUMI

Književnik Branislav Nušić, kao srpski konzul u Prištini, napisao je o zlodelima Arnauta dosta izveštaja vladi u Beogradu. Izdvajamo deo Nušićevog izveštaja upućenog S(imi) Lozaniću, ministru inostranih dela, 25. jula 1895. godine:

"U mnogim svojim ranijim izveštajima imao sam prilike, gospodine ministre, da vam iznesem sve potankosti i same događaje iz onog velikog niza zuluma, koje oružani Arnauti čine nad nenaoružanim srpskim življem. Sada mogu samo ponoviti svoje ranije tvrđenje da su ti zulumi ove godine jači no što su, valjda, ikada bili što pokazuje i neobično nagla emigracija stanovništva, koju nikakva sredstva nisu kadra da spreče... Zaista je užasno svaki dan slušati toliko jadikovanje užasno potlačenoga stanovništva, koga ubijaju, globe, turče, raseljavaju i otimaju im imanja, kuće, novac, stoku i sve. Juče sam na pr. primio preko 30 seljaka iz raznih sela, pa čak i iz najudaljenijeg kraja pećke nahije, koji se sa suzama u očima žale na užasne zulume, koje Arnauti vrše, usled čega su već tri parohije u pećoj nahiji ostale bez paroha, jer su ovi pobegli, pošto su im Arnauti pretili da će ih ubiti. Kad ni sveštenici nisu sigurni sa životom, kako je onda bednome seljaku..."

Nušić zatim upozorava mini-starstvo da je vreme da se razmisli o tome kako da se "angažuje štampa evropskoga glasa", što bi "u Carigradu učinilo naročiti utisak i izazvalo Portu iz raznodušnosti".

Svetislav Simić: NISU ONI JUNACI

Konzul Svetislav Simić u pismu Vladanu Đorđeviću, predsedniku Ministarskog saveta i ministru inostranih dela, upućenom iz Prištine, 3. februara 1899. godine, ističe:

"...Ostavljeni bez zaštite vlasti, naši su ljudi upućeni da se brane sami od Arbanasa. Ali dok su svi Arbanasi naoružani, Srbi su, ostavljeni golih šaka, primorani da pognu glavu i primaju udarce bez otpora, a kinjenja bez ropota. Ja sam imao bar stotinu slučajeva, da su mi se ljudi, kad sam ih koreo što se ne brane, pravdali rečima: 'Kako ćemo gospodine, kad nemamo čime. Nabavite nam puške, pa ćete videti, hoće li nam glave skidati bez zamene.' Naročito se Pećanci i Prizrenci žale što nemaju oružja. 'Ne tražimo vam, gospodine, pare, nego oružje. Dajte nam ga da se branimo, da ne ginemo ovako uludo.' Ovo Srba što je ostalo u ta dva sanyaka u očajanju je, a sve su to kršni ljudi i junaci. Srbi u Orahovcu žive zatvoreni ima već dva, tri meseca. Tamo Arbanasi ne trpe ni vlasti. Juče su mi dolazila dvojica iz toga sela, koji su siromašni, putovali sve stranputicama, kroz šume i planine, da dođu ovde, da me pozdrave i da mole za oružje. Pre 10 dana ispratio sam jednoga iz Đurakovca (pećke nahije) s nadom da ću gledati da ih s puškama snabdem. Čuven pop Vukajlo iz (Ibarskog) Kolašina već je dva puta dolazio k meni radi toga. Mi u Kolašinu imamo u kompaktnoj masi oko 500 srpskih domova i do 1 000 za pušku doraslih glava.

Arbanasi po sebi nisu nikakvi junaci, ali drsko vrše zločine, jer ne nailaze na otpor. To u njih razvija rđave prohteve, a kod naših daje maha slabodušnosti, koja je prirodna posledica stanja u kojem su.

Ja držim, gospodine ministre predsedniče, da bismo se mi mogli postarati, da ovome narodu doturimo martinke (puške), koje su nam još preostale i leže po magacinima..."


POGNUTE GLAVE ARNAUTA

Ruski carski diplomata, knez Grigorije Nikolajevič Trubecki, poslanik Rusije u Kraljevini Srbiji 1914-1915. godine, povlačio se zajedno sa srpskom vojskom prema Albaniji. Svoja sećanja na te ratne dane napisao je u obliku životnih i diplomatskih uspo-mena. Memoari Trubeckog, pod naslovom Rat na Balkanu 1914 - 1917. i ruska carska diplomatija pronađeni su u porodičnoj zaostavštini i objavljeni tek 1983. godine u Montrealu. Beogradska Prosveta objavila ih je 1994. godine.

Evo kako je knez Trubecki zabeležio susret sa Arnautima, 1915. godine:

"... Bio sam u Mitrovici sedam godina ranije, 1908, i bilo mi je zanimljivo da sada uporedim ondašnji i sadašnji utisak o prestonici razbojničkog carstva. Gospodari situacije bili su Arnauti. Kretali su se naoružani od glave do pete, obrijani, sa kečetom na zatiljku, mrgodno sevajući očima kad bi morali da se uklone kočiji nekog kaura - Evropejca. U čitavoj Mitrovici tada su samo dva čoveka nosili evropska odela - ruski i austrijski konzul. Nisam mogao da izađem u grad a da me začas ne okruži straža postavljena za moje obezbeđenje, jer se mesni upravnik, Turčin, plašio da se ne dogodi nešto zbog čega bi kasnije odgovarao. Na ulicama se otvoreno prodavao duvan, iako je u celoj Turskoj bila zabranjena njegova slobodna prodaja - toliko se Turska nije usuđivala da zavodi bilo kakav red u Albaniji. Zapljusnula su me tada neka drevna vremena, tačnije - zaporoške naseobine. I tako je u Albaniji vladalo potpuno bezvlašće, a Mitrovica je bila pravo razbojničko gnezdo.

Sada, dok sam ulazio u grad, video sam da se arhitektura grada nije promenila. Nova je bila samo ogromna kamena kasarna, koju su podigli mladoturci uoči balkanskih ratova. Iste one stare turske kuće sa drvenim rešetkama u prozorima i trbušastim prvim spratom, isti oni uski, prašnjavi sokaci sa otvorenim ćepencima. Pred njima su spokojno sedeli stari Turci sa belim čalmama. I tako, nepomućeni u svojoj lenjoj važnosti, ispijali su kafu i pušili na muštikle, slabo se zanimajući za kupce i za prodaju svoje robe, i jednako tako odvažno gledali na svu buku i vrevu koja ih je okruživala. Ali tu se završava sličnost nove sa starom Mitrovicom.

Ranije gospodare zamenili su novi. Nisam mogao da prepoznam ponosne Arnaute. Gde su se deli oni kočoperni ljudi koji su se razmetali svojim kinyalima, pištoljima i puškama? Kako su se ugasili njihovi pogledi, koji su nekad svetlucali mrkim plamenom, kako su samo pognuli glave!

Zar je moguće da tim pogruženim korakom kroči dojučerašnji domaći i strašni gospodar?

Čitava ova promena odigrala se ne samo zato što su Turci osvojili ovaj kraj, već i zbog surovog gušenja albanskog ustanka posle rata, kada su čitava sela skoro do poslednje glave iščezavala sa lica zemlje i kada se nisu štedela čak ni deca. Čudnovato je bilo videti Arnaute kako se sada sklanjaju s puta pred svojim starim i grlatim nadzornikom - Srbinom. Mitrovica se brzo ispunila izbeglicama i vojnicima. Na mahove je čak bilo teško probiti se ulicom. Meni je ustupljen smeštaj u kući gde je nekad boravio prvi ruski konzul u Mitrovici, Ščerbin, koga je na dva koraka od kuće ubio jedan Arnautin jer njegovi sunarodnici nisu hteli da dozvole da ruski konzul živi u njihovoj Mitrovici i da im smeta u sporovima sa Srbima. Domaćin u mojoj kući bio je Srbin, koji se s poštovanjem sećao pokojnog Ščerbina..."

 
| vrh strane | sadržaj broja |  

PRVI BROJ SRPSKOG NASLEĐA IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE NA BADNJI DAN LETA GOSPODNJEG 1998.


[ novi broj | arhiva | kontakt | promena jezika ]
webmaster@srpsko-nasledje.co.yu


Copyright © 1998. NIP „GLAS“